crisisopvang-2013-2

Crisisopvang

 

Als (een van de) ouders ziek wordt en niet meer voor de kinderen kan zorgen, als er veel ruzie is  waardoor kinderen of jongeren niet meer veilig thuis kunnen wonen en opvang door familie of anderen in hun netwerk niet mogelijk is, kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing bieden.

 

VOOR AANMELDEN OF CONTACT:

 

OVERDAG:
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond: 010 - 233 00 00
Jeugdbescherming west (regio Zuid-Holland Zuid): 078 - 633 47 00

 

BUITEN KANTOORUREN:
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u voor crisisopvang het beste contact opnemen met een vestiging van Jeugdbescherming in uw regio. Een maatschappelijk werker is voor dringende gevallen bereikbaar.

 
In het gebied Rotterdam Rijnmond belt u met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (010 - 233 00 00) en vermeld het antwoordapparaat van de vestiging het nummer van de bereikbaarheidsdienst.
In de regio Zuid-Holland Zuid kunt u bellen naar het nummer van Intertel: 0251 - 263459. Daar legt men vervolgens contact met iemand van Jeugdbescherming.

 

Wat houdt crisisopvang in?
Crisisopvang bestaat uit het zeven dagen per week bieden van veilige dag- en nachtopvang, in combinatie met begeleiding door een ambulante hulpverlener. In een periode van vier weken wordt in overleg met alle betrokkenen intensief gezocht naar een oplossing voor de situatie die is ontstaan. Sommige locaties hebben een noodbed voor een nacht of weekend.

 

Voor wie is het?
Crisisopvang is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar en voor jongeren van twaalf tot achttien jaar die niet veilig thuis kunnen wonen en acute hulp nodig hebben.

 
Crisisopvang is niet geschikt voor kinderen of jongeren met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen of met verslavingsproblemen.

 

Wat is onze werkwijze?
Crisisopvang is snel beschikbaar, meestal dezelfde dag nog. Vrijwel direct nadat een gezin met de crisishulp te maken krijgt, starten de gesprekken met de ouders en kind of jongere: Hoe is de situatie ontstaan, welke problemen worden ervaren en welke oplossingen zijn er mogelijk om hiermee om te gaan? De crisisopvang wordt gebruikt om veranderingen in gang te zetten en snel een nieuw perspectief te vinden, zoals met wat extra hulp snel weer terug naar huis, bij familie of pleeggezin gaan wonen of een plek vinden in een van de andere voorzieningen van TriviumLindenhof.

 

Hoe lang duurt de hulp?
Crisisopvang duurt niet langer dan vier weken. In sommige gevallen kan de crisisopvang worden verlengd. Dit is het geval wanneer een kind of jongere is aangemeld voor vervolghulp, maar nog wacht op een plaats.

 

 


 

 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met TriviumLindenhof.

 

leegpixel

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond of Jeugdbescherming west.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

 

Deel dit artikel