Vriendenloterij Ian en GyselleIan en Gyselle Lovelock wonen met hun drie biologische kinderen en vier door TriviumLindenhof geplaatste kinderen in een gezellig huis in Hoek van Holland. Ze komen niks te kort, maar met z’n allen op vakantie gaan, en zeker naar het buitenland, is voor hen lastig. Logistiek, maar vooral ook financieel. Dankzij een gift van de Vriendenloterij komt daar nu verandering in!

 

Het Begint Bij Mij CertificaatMelinda Reisig  en Lilian van Westering van het wijkteam Goeree-Overflakkee geven op het eiland de training Het Begint Bij Mij. Deze training is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het opvoeden van kinderen, zowel ouders als professionals. De training helpt gemeenten met de veranderingen in de jeugdzorg.

Stek Flexus TlTriviumLindenhof, FlexusJeugdplein en Stek Jeugdhulp en ondersteunen kinderen en gezinnen, zodat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en hun talenten ontwikkelen. Dat doen we nu afzonderlijk van elkaar, maar ook al samen. Door onze diverse deskundigheden, ondersteuningsvormen en innovatief vermogen te bundelen, investeren we samen in de kwaliteit van de jeugd- en opvoedondersteuning. Deze onderlinge samenwerking willen we verstevigen door op 1 januari 2018 te fuseren en samen één organisatie te vormen.

Ondertekening ZOW convenant Gorinchem2Op 1 december ondertekenden acht partijen uit de regio Gorinchem het convenant ZOW: Zorg, Onderwijs en Werk. De samenwerkingspartners werken casusgericht voor jongeren die dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt om hen weer een toekomstperspectief te geven.

 

 

ANWB schenkt 50 fietsenNaar school fietsen of even met de fiets naar een vriendje of vriendinnetje rijden; voor veel kinderen in Nederland is dat heel normaal. Voor kinderen die in de jeugdzorg verblijven is de realiteit echter vaak anders. Daar is niet altijd geld voor een fiets. Maar dankzij het ANWB Kinderfietsenplan hebben in ieder geval 50 kinderen van TriviumLindenhof een fiets tot hun beschikking. Vrijdag 18 november werden de eerste tien fietsen door Frits van Bruggen (directeur ANWB) en Erna Metz (Relatiemanager Fondsenwerving  Nationaal Fonds Kinderhulp) overhandigd aan een groep met vluchtjongeren, een gezinshuis en een crisisopvang voor meisjes.