Op 9 mei 2012 heeft een conferentie van de Blommensteingroep plaatsgevonden omtrent de transitie Jeugdzorg. Arno Lelieveld, bestuurder van TriviumLindenhof, heeft hier een bijdrage aan geleverd omtrent onder meer 'Vitale Coalities'.

Het is inmiddels 18 jaar geleden dat ik stageliep in een leefgroep behandeling. Ik weet het nog goed, geweldig vond ik het en de kinderen ken ik nog allemaal, stuk voor stuk, ook de kinderen die later in mijn groep kwamen wonen.

Soms kom ik kinderen van toen tegen in de stad. De meeste van ze zijn goed terecht gekomen en er is voor mij geen mooiere bevestiging dat mijn werk zin heeft dan dat. Nu, zo’n 18 jaar later, vind ik het nog steeds het mooiste beroep dat er is. Waarom? Wat is er mooier dan om iets bij te kunnen dragen aan het geluk en bestaan van een ander?! Om te zien dat iemand goed terecht gekomen is, mede dankzij mijn inzet?!

 

Hoe ziet een jeugdzorgjongere de jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorgmedewerker zoal gedurende zijn of haar werkweek? Wat zijn opvallende projecten en welke getallen gaan er in de jeugdzorg om? Je leest het op www.ditisjeugdzorg.nl . De Nederlandse Jeugdzorg heeft deze website ontwikkeld om verhalen uit de jeugdzorg voor het voetlicht te brengen, die niet altijd de weg naar het grote publiek vinden. In Rotterdan wordt de website ondersteund door BJZ en een aantal organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp, waaronder ook TriviumLindenhof. Ook binnen TriviumLindenhof zullen we nagaan of er mooie verhalen zijn die op de website kunnen worden geplaatst. Lees ook het persbericht over deze nieuwe site!


Manifest GrowUp!

De overgang van de regie op jeugdzorg naar gemeenten biedt kansen! Om die reden heeft een aantal jeugdzorgbestuurders, waaronder Arno Lelieveld van TriviumLindenhof, een manifest opgesteld. Dit manifest bestaat uit 10 principes die de omslag in de aanpak naar een wezenlijk andere jeugdzorg beschrijven: zorgen voor verandert in zorgen dat!

 

Lees hier het manifest of bekijk de prezi.

Journalist Wout Pluijmert schreef voor Gorcumse Courant een artikel over de zorg die TriviumLindenhof biedt aan ouders en kinderen. Het artikel is ook te lezen op zijn website.