Ondertekening ESF subsidie 8 maart 2017Negen organisaties in de Drechtsteden, waaronder TriviumLindenhof, krijgen Europese subsidie voor hun projecten om jeugdwerkloosheid te bestrijden en kwetsbare mensen aan werk te helpen. Mede dankzij deze ESF-subsidie worden de komende twee jaar ruim tweeduizend kandidaten in de Drechtsteden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in verschillende trajecten begeleid. Er is in totaal €1,7 miljoen voor de projecten beschikbaar.

 

Op woensdag 8 maart hebben portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid Peter Heijkoop en vertegenwoordigers van de negen organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het gaat om de Dienst Gezondheid & Jeugd, Wijkleerbedrijf Helpende Handen, Da Vinci College, Stichting TriviumLindenhof, Vrienden van De Hoop, Stichting Werkshop, Stichting Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, Specialisten in Passend Onderwijs en Gemeente Alblasserdam met diverse leerwerkbedrijven.

 

Peter Heijkoop: ‘Het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden is erop gericht zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen zodat ze zelfstandig een bestaan op kunnen bouwen. Door de inzet van de ESF-subsidie kunnen onze partners ruim 2000 mensen begeleiden naar werk of opleiding. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de versterking van de regionale arbeidsmarkt.’

 

Afbeelding: wethouder Peter Heijkoop en Arno Lelieveld ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Deel dit artikel