TriviumLindenhof, instelling voor jeugdzorg in Stadsregio Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid, biedt hulp en behandeling aan jeugdigen en gezinnen. TriviumLindenhof heeft een breed aanbod aan jeugdzorg voor ouders en jeugdigen, in ambulante vorm, via dagbehandeling of een verblijf dag en nacht. De organisatie beschikt over een personeelsformatie met een omvang van 650 medewerkers.

 

Voor de nieuw op te starten functie gezinshuisouders crisisopvang, zoeken wij zo spoedig mogelijk voor stadsregio Rotterdam Rijnmond

 

Gezinshuisouders crisisopvang
(in eigen woning in omgeving Rotterdam Rijnmond)
voor een aanstelling van 9, 18, 27 of 36 uur

 

Het betreft hier een bijzondere vorm van gezinshuisouder, want de opvang vindt plaats in je eigen woonsituatie (huis en gezin). Jij als professional vangt 1, 2,3 of 4 kinderen (jonge jeugd) op in je eigen woonsituatie en begeleidt de kinderen die in crisis verkeren samen met een ambulant hulpverlener terug naar huis, netwerk of vervolgopvang. Tijdens de opvang ben je in je eigen huis verantwoordelijk voor een stabiel, veilig en pedagogisch klimaat.

 

Van de kandidaten verwachten wij:
• Het observeren, opvoeden, begeleiden, stimuleren, activeren en ondersteunen van jeugdigen, in een 24-uurs situatie;
• Het volgen van de ontwikkeling van jeugdigen, het toezien op de dagelijkse gang van zaken, meedenken en adviseren in het toekomst perspectief van de jeugdigen;
• Het op methodische wijze aanleren van (sociale) vaardigheden en het begeleiden van de jeugdigen in het dagelijks leven;
• Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het vaststellen, aanpassen en toetsen van hulpverleningsplannen onder meer door middel van het maken van gedragsbeschrijvingen per opgenomen jeugdige;
• Het deelnemen aan werkoverleg, trainingen en intervisie;
• In bezit van eigen (huur) woning in Regio Rotterdam met een aparte slaapkamer(s) voor het/de geplaatste kind(eren);
• Overleggen van verklaring omtrent gedrag is verplicht. Dit geldt ook voor de partner en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder.

 

Functie eisen:
• Minimaal een op de functie gerichte opleiding op MBO niveau en de bereidheid een opleiding op HBO-niveau (SPH/MWD/Pedagogiek) te gaan volgen;
• Ervaring en affiniteit met de doelgroep;
• Het kunnen bieden van een veilige, stabiele opvoedingssituatie binnen eigen woonomgeving;
• Professioneel kunnen optreden in verschillende situaties;
• Kan omgaan met wisselende perspectieven van kinderen;
• Stemt goed af en werkt goed samen met verschillende disciplines;
• Is zelfstandig met groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Kan overstijgend denken;
• Is zorgzaam en betrokken;
• Is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
• Kan omgaan met verschillenden loyaliteiten, is meervoudig partijdig;
• Openheid, flexibiliteit, stabiliteit en transparantie in werk en attitude;
• Kunnen reflecteren op het eigen handelen (ook van gezinsleden) en bereid zijn om daar lering uit te trekken;
• Een professionele balans in afstand en nabijheid naar de jeugdige toe;
• Het kunnen omgaan met de psychische belasting van de functie, omdat de werkzaamheden impact hebben op de privacy van de crisisgezinshuisouder(s).

 

Geboden wordt:
• Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg;
• De aard van het dienstverband geschiedt in onderling overleg. Na een zorgvuldige evaluatie van de werkzaamheden bestaat de mogelijkheid voor een aanstelling voor enkele jaren;
• Een salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens schaal 8, minimaal € 2228,84 en maximaal € 3309,81 bruto op fulltime basis;
• Opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
• Inhoudelijke ondersteuning vanuit diverse disciplines;
• Vaste onregelmatigheidstoeslag;
• Verzorgingskostenvergoeding voor de verzorging van de jeugdige;
• Eenmalig inrichtingskosten slaapkamer van de jeugdige;

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Miriam van der Velden, clustermanager, telefoonnummer 06-22033634 .

 

Sollicitaties door middel van een motivatiebrief en een C.V. kunt u via bijgaande link sturen; http://stichting-triviumlindenhof.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/60155

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit artikel