HBO stage in een wijkteam Groot Rijnmond (Rotterdam of omliggende gemeenten

 

 

Periode : september – juli of van februari – januari
Duur stage : 9 maanden
Dagen per week : 3-4 dagen per week

 

Wat is een wijkteam?
Sinds 2015 heeft elke wijk in Rotterdam en de gemeentes in Groot Rijnmond een eigen wijkteam. Zo krijgen mensen snel de hulp die zij nodig hebben, dicht bij huis. Professionals die begeleiding zorg en ondersteuning geven vanuit één plek: het wijkteam. De wijkteam medewerkers hebben elk hun eigen specialisme en werken nauw met elkaar samen. De VraagWijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts en andere professionals kunnen mensen, die professionele ondersteuning begeleiding nodig hebben, doorverwijzen naar het wijkteam. Mensen in Rotterdam kunnen het wijkteam dus niet zelf benaderen. Omliggende gemeentes hebben dit soms anders georganiseerd, bijvoorbeeld met een inloopspreekuur. In een wijkteam werken medewerkers met eigen specialistische kennis (bijvoorbeeld op het gebied van: jeugdhulp en hulp bij opvoeden, financiën en schulden, werk en dagbesteding, wonen, volwassenen en kinderen met een beperking, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, verslaving) die zij met collega’s delen, zodat wijkteam medewerkers elk gezin kunnen begeleiden volgens het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur.

 

Kijk dit youtube filmpje: Het wijkteam in beeld https://www.youtube.com/watch?v=lOxlIuWHe8E&list=UUmw4DNjehTmyHHLy-GtKJnw

 

 

Als stagiair in het wijkteam…
… ga je met een collega van het wijkteam naar de cliënt toe. Met de cliënt wordt de hulpvraag besproken en mogelijke oplossingen verkend. De wijkteammedewerker bekijkt wat de cliënt zelf kan doen en of er iemand uit het netwerk van de cliënt kan helpen. Als de hulpvraag te ingewikkeld is en de cliënt of zijn netwerk hebben geen mogelijkheden om de hulpvraag op te lossen, dan biedt het wijkteam zelf hulp. Het wijkteam kan ook specialistische hulp of langdurige ondersteuning inschakelen. Ouders worden begeleid vanuit een brede inventarisatie op alle leefgebieden met naast de maatschappelijke issues die spelen (o.a. schulden, huisvesting, werkloosheid, administratie, psychosociale problemen), specifieke aandacht voor pedagogische vaardigheden. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van schoolse activiteiten en taalstimulering. Na het gesprek met de cliënt maak je een rapportage en stem je af met het gezin en de betrokkenen. In je casuïstiekoverleg af met de gedragswetenschapper en collega’s van het wijkteam af met de betrokkenen.

 

Wat kun je van ons verwachten?
Het werken en dus ook stagelopen in een wijkteam is een echte uitdaging in een erg dynamische omgeving. Gedurende je stage loop je mee met de verschillende collega’s uit het wijkteam. Je hebt één vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren evalueert. In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt. Je wordt niet geplaatst in de wijk waar je woonachtig bent. Als jij wordt aangenomen voor een wijkteam en jouw stagebegeleider is werkzaam in het wijkteam vanuit TriviumLindenhof, Stek Jeugdhulp of FlexusJeugdplein dan krijg je een stage-overeenkomst bij dezelfde organisatie als jouw stagebegeleider. Uiteraard ontvang je een stagevergoeding conform de cao jeugdzorg.

 

Solliciteren

  • Stageplaats per september 2017. Solliciteer dan uiterlijk 15 april. De gesprekken zullen plaatsvinden voor 15 mei 2017, zodat je tijdig weet of je een stageplaats hebt.
  • Stageplaats per februari 2018. Solliciteer dan uiterlijk 1 november. De gesprekken zullen plaatsvinden voor 15 december, zodat je tijdig weet of je een stageplaats hebt.

Solliciteren als jeugdzorgwerker kan via deze link:
http://care-enable.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/86147

 

 De wijkteamstageplaatsen met uitstroomprofiel jeugd worden collectief gecoördineerd voor FlexusJeugdplein, Stek en TriviumLindenhof (Care & Able). Per 1 januari 2018 gaan deze drie organisaties verder als één organisatie: Enver.

Deel dit artikel