Stichting TriviumLindenhof, voorzieningen voor Jeugd & Opvoedhulp in Stadsregio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, geeft hulp en behandeling aan jeugdigen en gezinnen. TriviumLindenhof biedt daarvoor een breed scala aan Jeugd & Opvoedhulp voor ouders en jeugdigen, in ambulante vorm, via dagbehandeling of een verblijf dag en nacht.

Voor de wijkteams in de regio Rotterdam Rijnmond zoekt de stichting zo spoedig mogelijk:

Jeugdzorgwerker Ambulant Bovenwijks
voor gemiddeld 32-36 uur per week

 

Taken van de jeugdzorgwerker ambulant zijn o.a.
• Het bieden van kortdurende, psychosociale en praktische gezinshulpverlening volgens de voor de hulpverleningsvorm geëigende methodiek aan gezinnen in crisissituaties. Doel van de hulpverlening is het voorkomen van een uithuisplaatsing, het beantwoorden van onderzoeksvragen en het vergroten van de competenties van gezinsleden.
• Verslaglegging en uitvoering van het hulpverleningsplan.
• Intensieve samenwerking met casemanagers en wijkteams.

 

Van de kandidaten verwachten wij:
• Een afgeronde, op de functie gerichte, opleiding op minimaal HBO niveau.
• Registratie in het Kwaliteitsregister (SKJ)
• Ervaring met ambulante hulpverlening en in het bezit van een rijbewijs + auto.
• Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken
• (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied
• Kennis van systeemgericht werken
• Een aanvullende opleiding ASH en/of ambulante spoedhulp is een pre.
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• Gemakkelijk overzicht kunnen houden.

 

De volgende competenties zijn voor jouw vanzelfsprekend:
• Zichtbaar en toegankelijk
• Stressbestendig
• Flexibel
• Creatief (denken in mogelijkheden)
• Netwerken

 

Geboden wordt:
• Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg.
• Tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op eventuele verlenging
• Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid.
• Inschaling volgens cao Jeugdzorg jeugdzorgwerker A, afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens schaal 10, minimaal € 2.670,58 en maximaal € 4.012,02 bruto bij fulltime dienstverband.
• Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rob van Everdingen, clustermanager, telefoon 06-53748113 of Just Verhagen, clustermanager, telefoon 06-11767170.

 

Sollicitaties door middel van een korte motivatiebrief en een C.V. kun je via bijgaande link sturen; http://care-enable.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/91928.

 

 

Deel dit artikel