Stichting TriviumLindenhof, voorzieningen voor Jeugd & Opvoedhulp in Stadsregio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, geeft hulp en behandeling aan jeugdigen en gezinnen. TriviumLindenhof biedt daarvoor een breed scala aan Jeugd & Opvoedhulp voor ouders en jeugdigen, in ambulante vorm, via dagbehandeling of een verblijf dag en nacht.

 

Voor de wijkteams in de regio Rotterdam Rijnmond zoekt de stichting zo spoedig mogelijk:

Jeugdzorgwerker Ambulant
voor gemiddeld 24-36 uur per week

 

Profiel:
De jeugdzorgwerker ambulant verricht zijn werkzaamheden vanuit een orthopedagogisch kader in een systeemgerichte context. De werkzaamheden worden in een flexibele setting verricht: in de thuissituatie, op scholen, in samenwerking en afstemming met samenwerkingspartners en/of bij jeugdhulplocaties. De jeugdzorgwerker ambulant is voor het gezin de persoon die hulp, zorg en ondersteuning biedt en/of organiseert in die situaties waarbij er (verhoogde) opvoedingsspanning is in het gezin. De hulpvraag staat centraal en wordt zoveel als mogelijk op school, in de wijk, de buurt, de straat opgepakt. De jeugdzorgwerker ambulant werkt samen met het gezin en pleegt zelf interventies met als doel het gezin/systeem als geheel te versterken.

 

Van de kandidaten verwachten wij:
• Een afgeronde, op de functie gerichte, opleiding op minimaal HBO niveau
• Registratie in het Kwaliteitsregister (SKJ)
• Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken
• (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied
• Kennis van systeemgericht werken
• Ervaring met ambulante hulpverlening en in het bezit van een rijbewijs + auto
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

 

De volgende competenties zijn voor jouw vanzelfsprekend:
• Zichtbaar en toegankelijk
• Stressbestendig
• Flexibel
• Creatief (denken in mogelijkheden)
• Netwerken

 

Geboden wordt:
• Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg
• Tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op eventuele verlenging
• Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid
• Inschaling volgens cao Jeugdzorg jeugdzorgwerker B, afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens schaal 9, minimaal € 2.454,34 en maximaal € 3.665, 68 bruto bij fulltime dienstverband
• Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rob van Everdingen, clustermanager, telefoon 06-53748113 of Just Verhagen, clustermanager, telefoon 06-11767170.

 

Sollicitaties door middel van een korte motivatiebrief en een C.V. kan je via bijgaande link versturen; http://care-enable.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/91927

 

 

Deel dit artikel