Aan de slag

Zodra de hulp bij TriviumLindenhof start, krijgt iedere cliënt een vaste contactpersoon: de trajectbegeleider.

 

De trajectbegeleider coördineert het hulpverleningstraject en stelt samen met de cliënt een hulpverleningsplan op. Daarin staat vermeld welke doelen de cliënt wil realiseren. In het hulpverleningsplan staat bovendien precies aangegeven welke middelen zullen worden ingezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Iedere cliënt ontvangt een informatiemap over TriviumLindenhof.

 

Minimaal eens per half jaar wordt de voortgang van de hulp geëvalueerd. Is de cliënt tevreden, zijn de doelen behaald, zijn er onderwerpen, die meer aandacht behoeven?

 

Als de doelstellingen van de hulp zijn gerealiseerd, wordt de hulp afgesloten. Daarover wordt een eindverslag opgesteld.


Deel dit artikel