individuele-ambulante-jeugdhulp-crisis-2013-2 terug-knopje

Individuele ambulante jeugdhulp crisis

 

Jeugdhulp Crisis is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, die in een acute crisissituatie verkeren. Ouders hebben geen overwicht meer op hun kinderen, de kinderen krijgen onvoldoende zorg, aandacht, rust en het lukt niet om verbetering in de situatie te brengen. De veiligheid van de kinderen of andere gezinsleden is in het geding.

 

Binnen 24 uur na aanmelding wordt gestart met de hulpverlening. Binnen drie dagen zijn de hulpdoelen geformuleerd en is het hulpverleningsplan opgesteld. Na twee weken vindt een tussenevaluatie plaats en wordt het vervolg besproken. Na vier weken is de eindevaluatie. Mogelijkheden voor vervolghulp zijn bekend en worden in gang gezet.

 

Gedurende 4 weken is een ambulant hulpverlener minimaal 7 uur per week in het gezin op tijden die aansluiten bij de agenda van het gezin. Daarnaast is er een bereikbaarheidsregeling, waardoor het gezin 7 x 24 uur per dag contact kan opnemen met een medewerker.

 

Individuele Ambulante Jeugdhulp Crisis kent twee varianten:

 
Families First: voor gezinnen die in acute crisissituatie verkeren, waardoor uithuisplaatsing van hun kind(eren) dreigt. (In het gebied Rotterdam Rijnmond en de regio Zuid-Holland Zuid)
Ambulante Spoedhulp: is voor gezinnen die in een crisissituatie verkeren. In het gezin spelen (acute) problemen bij de opvoeding het dreigt steeds erger te worden. (In het gebied Rotterdam Rijnmond)

Beter Beschermd Plus (BB+): Geïntegreerd programma met Jeugdbescherming en Raad van de Kinderbescherming voor gezinnen waarbij veiligheid in het geding is. (In het gebied Rotterdam Rijnmond)

 

Klik hier voor de factsheet Families First en Ambulante spoedhulp.

Klik hier voor de factsheet Beter Beschermd Plus.

 


 

 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met TriviumLindenhof. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek.

 

leegpixel

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

 

Deel dit artikel