dagbehandeling-5-12jaar-2013-2

 

ASSIST 5 - 12 jaar

 

Assist 5 - 12 jaar biedt ambulante hulp aan kinderen in de leeftijd van 5 - 12 jaar met problematiek binnen alle leefgebieden. De hulp wordt geboden in de eigen leefomgeving van het kind, dus thuis, op school, bij de BSO en/of sportvereniging. Dit in nauwe samenwerking met de professionals die bij het kind betrokken zijn. Escalatie van de problematiek wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. We bieden zorg op maat: de insteek is ‘zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’.

 

Wat is ASSIST 5 – 12 jaar?
Assist 5 – 12 jaar helpt kinderen en ouders bij het ontwikkelen en versterken van vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in het alledaagse leven. Hierbij kan het gaan om sociale – en probleemoplossende vaardigheden, maar ook om het omgaan met emoties en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Escalatie van de problematiek en schooluitval worden hiermee voorkomen.
Uniek is dat Assist  5 -12 jaar niet uitsluitend gericht is op het kind. Ook de directe omgeving waarin het kind verkeert, kan op professionele ondersteuning rekenen. Het kind, de ouder(s), de leerkracht en de professional leveren één krachtige, gezamenlijke bijdrage aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons motto is één gezin, één plan; op alle leefgebieden.  

 

Hoe werkt ASSIST 5 – 12 jaar?
De professionals van Assist 5 – 12 jaar begeleiden kinderen in hun vertrouwde omgeving : thuis, op school, in de wijk en bij de BSO. Zij maken een plan op maat dat bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het kind zelf moet leren, maar ook voor de manier waarop de ouders, de leerkracht of andere professionals het kind kunnen begeleiden. De professionals van Assist 5 – 12 jaar bieden ondersteuning die past bij de vraag van het kind, ouders en leerkracht/professional. Aan het kind wordt actieve ondersteuning geboden, waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Ook aan de volwassenen rondom het kind worden nieuwe vaardigheden geleerd die voortkomen uit de begeleidingsbehoeften van het kind. Hierna zullen de ouders of leerkracht/professionals weer worden ondersteund in het zelfstandig aansturen van het kind.

 

Meer weten ? Bekijk hier de folder van ASSIST 5 – 12 jaar.

 


 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van de locaties voor ASSIST 5-12 jaar. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek.

leegpixel

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

Deel dit artikel