behandelgroep-jongerejeugd-2013-2

Leefgroep jongere jeugd

 

Thuis gaat het niet goed. Misschien is er vaak ruzie, voel je je onveilig of kom je regelmatig in de problemen. Je wilt wel anders maar het lukt je niet alleen. Bij TriviumLindenhof kun je een tijd wonen in je eigen kamer in een huis met andere kinderen. Pedagogisch medewerkers kunnen je helpen om nieuwe vaardigheden te leren en je leven op orde te krijgen. Er is aandacht voor wie jij bent, waar je tegenaan loopt en voor wat jij met je leven wilt. 


 

Als de opvoeding thuis teveel problemen geeft, kunnen kinderen soms niet meer bij hun ouders wonen. Met de leefgroepen jongere jeugd biedt TriviumLindenhof hulp en een tijdelijke woonomgeving aan kinderen van 4 - 12 jaar en begeleiding aan de ouders thuis.

 

Wat houdt het in?
Leefgroepen jongere jeugd bieden een tijdelijke woonomgeving met dag- en nachtverblijf voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Het doel van de hulp is om de gezinssituatie op zo’n manier te verbeteren dat kinderen weer helemaal thuis kunnen gaan wonen. Voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen, biedt de behandelgroep een overbrugging naar een andere woonplek, waar zij langdurig kunnen verblijven. 

leegpixel

Uw kind krijgt hulp bij het aanleren van praktische en sociale vaardigheden, zoals het samen leren spelen met leeftijdgenoten of het leren omgaan met regels en grenzen, die door volwassenen worden gesteld.

 

Voor wie is het?
Er zijn vier leefgroepen voor jongere jeugd. Bij twee groepen voor kinderen van 4 – 12 jaar, wordt in nauwe samenwerking met de ouders gewerkt aan terugkeer naar huis. Dit zijn de groepen Samen met Thuis (Rotterdam) en de Systeemgroep (Hoek van Holland).

 
Bij de twee andere groepen voor kinderen van 4 – 12 jaar dient het verblijf als overbrugging  naar een andere woon- en behandelingssituatie. Dit zijn de Perspectiefgroep (Hoek van Holland) en de Meander (Dordrecht).

 

Wat is onze werkwijze?
Voordat de hulp begint wordt er een hulpverleningsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat het doel van de hulp is, hoe lang het gaat duren, wat we van u verwachten en welke ondersteuning we bieden. 

 


In de groep leeft uw kind samen met andere kinderen. Overdag gaat uw kind naar school. Uw kind krijgt hulp bij het aanleren van praktische en sociale vaardigheden, zoals het samen leren spelen met leeftijdgenoten of het leren omgaan met regels en grenzen, die door volwassenen worden gesteld. In de groep krijgen kinderen individuele opdrachten of doen ze leuke en leerzame activiteiten samen met andere kinderen. Er kan ook een individuele of groepstraining worden aangeboden zoals een sociale vaardigheidstraining of een training omgaan met agressie.

 

We bieden hulp aan het hele gezin. We helpen u bij het verbeteren van de gezinssituatie en bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor het opvoeden van uw kinderen. Eventueel kunt u hierbij gebruik maken van aanvullende trainingen of themabijeenkomsten.
Als het niet meer mogelijk is dat uw kind terug gaat naar huis, helpen we u en uw kind om het contact met elkaar zo positief mogelijk te houden.

 

Hoe lang duurt de hulp?
Dat verschilt per kind en gezin. Soms wonen kinderen na drie maanden weer helemaal thuis, soms pas na twee jaar. Gemiddeld duurt de hulp één tot anderhalf jaar. Het kan ook zijn dat de begeleiding thuis nog even doorloopt als uw kind weer helemaal thuis woont.

 

 


 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van de locaties voor de leefgroep jongere jeugd. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek.

leegpixel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

Deel dit artikel