Crisisopvang

 

Als kinderen of jongeren niet meer veilig thuis kunnen wonen en opvang door familie of anderen in hun netwerk niet mogelijk is, kan crisisopvang een tijdelijke oplossing bieden.

 

VOOR AANMELDEN OF CONTACT:

 

OVERDAG:
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond: 010 - 233 00 00
Jeugdbescherming west (regio Zuid-Holland Zuid): 078 - 633 47 00

 

BUITEN KANTOORUREN:
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u voor crisisopvang het beste contact opnemen met een vestiging van Jeugdbescherming in uw regio. Een crisismedewerker is voor dringende gevallen bereikbaar.

 
In het gebied Rotterdam Rijnmond belt u met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (010 - 233 00 00) en vermeldt het antwoordapparaat van de vestiging het nummer van de bereikbaarheidsdienst.
In de regio Zuid-Holland Zuid kunt u bellen naar het nummer van Intertel: 0251 - 263459. Daar legt men vervolgens contact met iemand van Jeugdbescherming.

 

Wat houdt crisisopvang in?
Crisisopvang bestaat uit het bieden van dag- en nachtopvang, in combinatie met begeleiding door een ambulante hulpverlener. Tijdens het verblijf op de crisisopvang streven we ernaar het contact tussen de jongeren, hun ouders en de mensen om hen heen zo goed mogelijk in stand te houden. Daarnaast proberen we om het normale leven door te laten lopen, zodat de jongeren gewoon naar hun school en sportclub gaan. Tijdens het verblijf op de cirisopvang zoeken we samen met alle betrokkenen intensief naar een oplossing voor de situatie die is ontstaan. Een actieve rol van de jongere (voor zover hij/zij hiertoe in staat is en zijn/haar ouders is hierbij van groot belang.

 

Voor wie is het?
Crisisopvang is er voor kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar die tijdelijk niet veilig thuis kunnen wonen en acute hulp nodig hebben. Crisisopvang binnen TriviumLindenhof is niet geschikt voor kinderen of jongeren met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen of met ernstige verslavingsproblemen. Onze crisisopvang is niet bedoeld als overbruggingsplek voor jongeren die wachten op een plek waar zij langer kunnen blijven, zoals op een leef- en behandelgroep.

 

Wat is onze werkwijze?
Crisisopvang is snel beschikbaar, meestal dezelfde dag nog. Binnen 24 uur na aankomst van een jongere op de crisisopvang vindt een gesprek plaats met alle betrokken. Dit zijn de jongere, zijn/haar ouders, het netwerk en de betrokken hulpverleners. In dit gesprek bespreken we waar we naar toe werken (het perspectief) en welke mogelijke oplossingen er zijn om met de ontstane situatie om te gaan.

Hoe lang duurt de hulp?
Crisisopvang is altijd een tijdelijke oplossing. We streven ernaar dat een jongere zo kort mogelijk op de crisisopvang blijft. De maximale verblijfsduur is 4 weken.

 

 


 

 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met TriviumLindenhof.

 

leegpixel

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond of Jeugdbescherming west.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

 

Deel dit artikel