dagbehandeling-0-7jaar-2013-2

Dagbehandeling 0 - 7 jaar

 

Als uw kind achterloopt in zijn ontwikkeling en emotionele of gedragsproblemen heeft; als u vragen heeft over de omgang en opvoeding van uw kind en daar professionele ondersteuning bij wilt, dan kan dagbehandeling helpen bij het vinden van oplossingen voor het hele gezin.

 

Wat houdt dagbehandeling in?

Dagbehandeling bestaat uit behandeling van kinderen in een groep op een locatie van Triviumlindenhof. Daarnaast krijgen ouders ambulante hulp bij de opvoeding. We bieden hulp aan het hele gezin. Onze hulpverleners ondersteunen u bij uw vragen over hoe u het beste om kunt gaan met bepaald gedrag van uw kind of hoe u de ontwikkeling kunt stimuleren.

leegpixel

Onze hulpverleners ondersteunen u bij uw vragen over hoe u het beste om kunt gaan met bepaald gedrag van uw kind of hoe u de ontwikkeling kunt stimuleren.

 

 

Voor wie is het?

Dagbehandeling is er voor kinderen tussen 0 – 7 jaar en hun ouders. Er zijn verschillende groepen:

 

  • Algemene behandelgroep: behandeling van kinderen in een groep op een locatie van TriviumLindenhof. Daarnaast krijgen ouders ambulante hulp bij de opvoeding. Onze hulpverleners ondersteunen bij praktische vragen over hoe het best kan worden omgegaan met bepaald gedrag van het kind of hoe de ontwikkeling kan worden gestimuleerd. (In zowel het gebied Rotterdam Rijnmond (RR) als Zuid-Holland Zuid (ZHZ))
  • Observatie/diagnostiekgroep: een programma dat antwoord geeft op de vraag wat er nodig is voor een kind en zijn of haar gezin. Het programma kan bij de gezinnen thuis worden aangeboden, of worden gecombineerd met bijvoorbeeld een verblijf op een locatie voor dagbehandeling. (RR en ZHZ)
  • Ouder-Kindgroep: bedoeld voor ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun (zeer) jonge kind. De invalshoek hierbij is verbetering van de interactie tussen ouder en kind. (RR en ZHZ)
  • Behandelgroep voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (RR en ZHZ)

Aanvullend bieden we verschillende vormen van ambulante hulp:

  • Ambulante coaching en begeleiding: coaching aan de professional en/of begeleiding van het kind, met als doel kinderen zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving te helpen zodat ze zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Klik hier voor meer informatie.
  • Ambulante observatiediagnostiek: een programma dat antwoord geeft op de vraag wat er nodig is voor uw zoon of dochter en voor uw gezin. Klik hier voor meer informatie.
  • Individuele ambulante jeugdhulp thuis: klik hier voor meer informatie.


Wat is onze werkwijze?

Voordat de hulp begint proberen we eerst een goed beeld te krijgen van uw kind en de gezinssituatie. Hierna stellen we een hulpverleningsplan op. Het plan beschrijft wat we met elkaar willen bereiken, de hulp die we bieden, de duur van de hulp en wat we van u verwachten.

 

Een aantal keren per week gaat uw kind naar een locatie voor dagbehandeling, al dan niet in combinatie met een interne kleuterklas, peuterspeelzaal of basisschool.

 

In een groep werkt uw kind spelenderwijs aan de afgesproken doelen. Er is aandacht voor het leren van nieuwe vaardigheden en gedrag en voor een goede voorbereiding op onderwijs.

 

Daarnaast kunnen we specialisten betrekken, zoals een kinderfysiotherapeut, een kinderlogopedist, een kinderarts of een verpleegkundige.

U krijgt ook thuis ondersteuning, u kunt meedoen met een activiteit van het kind op de groep of deelnemen aan ouderbijeenkomsten over thema's en onderwerpen waar meer ouders mee te maken hebben. Als alle doelen voor de dagbehandeling zijn bereikt sluiten we de hulp af en stellen we een eindverslag op.

 

Hoe lang duurt de hulp?

De dagbehandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. De gemiddelde behandelduur is één jaar. De behandeling wordt beëindigd als u en uw gezin verder kunnen zonder hulp. Soms blijft een ambulant hulpverlener nog enige tijd bij het gezin betrokken.

 

 Folders


 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van de locaties voor dagbehandeling 0-7 jaar. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek.

leegpixel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

Deel dit artikel