dagbehandeling-12jaarouder-2013-2

 

Dagbehandeling 12 jaar en ouder

 

Je kunt niet goed op school meekomen. Je hebt regelmatig conflicten met docenten. Misschien heb je ook problemen thuis. Je wilt wel anders maar het lukt je niet alleen. Dan is de dagbehandeling iets voor jou. We kunnen je helpen om de problemen op te lossen en te werken aan nieuwe
vaardigheden. Er is aandacht voor wie jij bent, waar je tegenaan loopt en voor wat jij met je leven wilt. 


 

Wat houdt het in?
Dagbehandeling bestaat uit individuele en groepsbegeleiding van jongeren van 12-18 jaar op een locatie voor dagbehandeling. Dit gebeurt na schooltijd of overdag als jongeren niet meer naar school gaan. Daarnaast begeleidt een ambulant hulpverlener ouders en jongeren bij het verbeteren van de gezinssituatie.

leegpixel

Het doel is dat het op school, thuis en in je vrije tijd beter gaat, dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat je nieuwe vaardigheden en ander gedrag kunt laten zien.

 

Voor wie is het?
Met de dagbehandeling 12 jaar en ouder biedt TriviumLindenhof hulp aan jongeren die thuis of op school vastlopen of dreigen vast te lopen en aan de ouders en het gezin.

 

Wat is onze werkwijze?
Voordat we met de hulp beginnen maken we een plan. In dit plan beschrijven we de doelen, de duur van de hulp, wat we van jou en je ouders verwachten en welke ondersteuning we daarbij bieden. Het doel is dat het op school, thuis en in je vrije tijd beter gaat, dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat je nieuwe vaardigheden en ander gedrag kunt laten zien.


Op de dagbehandeling begeleiden en stimuleren de pedagogisch medewerkers je om nieuwe vaardigheden te leren. Om je daarbij te helpen kun je verschillende vaardigheidstrainingen volgen zoals een sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, training omgaan met agressie, enzovoort.

 

Van u als ouder verwachten wij dat u tijd maakt voor gesprekken met de ambulant hulpverlener om de behandeling te laten slagen. U bespreekt en leert hoe u nieuwe vaardigheden en ander gedrag bij uw zoon of dochter kunt stimuleren. Eventueel kunt u gebruik maken van aanvullende trainingen of themabijeenkomsten.

 
Elke paar maanden is er een gezamenlijke evaluatie waarin besproken wordt wat er bereikt is en wat nog moet gebeuren. Als alle doelen van de dagbehandeling zijn bereikt, sluiten we de hulp af en stellen we een eindverslag op.

 

Hoe lang duurt de hulp?
In de praktijk komen jongeren gemiddeld een jaar naar de dagbehandeling. De hulp wordt beëindigd als voldoende vooruitgang is geboekt en het gezin verder kan zonder hulp. Soms blijft een ambulant hulpverlener nog enige tijd bij het gezin betrokken.

 

Klik hier voor de folder ' PITSTOP dagvoorziening 12 - 18 jaar' 

 


 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van de locaties voor dagbehandeling 12 jaar en ouder. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek.

leegpixel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

Deel dit artikel