Kwaliteit en effectiviteit

 

TriviumLindenhof werkt continue aan verbetering van de kwaliteit en is in het bezit van een ISO-certificaat. Met dit certificaat voldoet de organisatie aan de kwaliteitseisen geldend voor de jeugdzorg.

 

Speerpunt in het kwaliteitsbeleid is het werken met aantoonbaar effectieve interventies; we doen wat werkt voor de cliënt. Deze interventies staan vermeld op de Effectiviteitsladder van het NJI. Voorbeelden van dergelijke programma's die bij TriviumLindenhof worden aangeboden zijn Families First en Vertrektraining.

 

In 2010 is een geïntegreerd praktijkmodel voor de ontwikkeling en ijking van de zorgprogramma's van TriviumLindenhof in werking getreden: Model werkontwikkeling zorgprogramma's. Het model biedt richtlijnen voor de jaarlijkse evaluatie van de zorgprogramma's.

 

Cliënttevredenheidsmetingen en cliëntenfeedback zijn van belang voor monitoring en verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening, zowel op individueel cliëntniveau als op het niveau van het instellingsbeleid. Op verschillende momenten in het hulpverleningsproces wordt cliënten gevraagd een korte vragenlijst over hun tevredenheid in te vullen. Om na te gaan of in de hulpverlening de doelen van de cliënt gerealiseerd zijn en of de ernst van de problematiek gedurende de hulp is afgenomen worden eveneens metingen verricht.

 

Eens per twee jaar wordt de zogeheten Veiligheidsbarometer voorgelegd aan kinderen en jongeren vanaf 10 jaar, die verblijven in een dag- of 24-uurs-voorziening. Zo kunnen wij nagaan of zij zich voldoende veilig voelen in de groep. De resultaten van de Veiligheidsbarometer zijn doorgaans positief, ook in vergelijking met collega-instellingen.

 

Er gebeurt natuurlijk nog veel meer bij TriviumLindenhof, als het gaat om Kwaliteitsbeleid. Door middel van artikelen op deze website houden wij u op de hoogte over Ontwikkeling & Onderzoek.

Deel dit artikel