behandelgroep-ouderejeugd-2013-2

Leefgroep oudere jeugd

 

Thuis gaat het niet goed. Misschien is er vaak ruzie, voel je je onveilig of kom je regelmatig in de problemen. Je wilt wel anders maar het lukt je niet alleen. Bij TriviumLindenhof kun je een tijd wonen in je eigen kamer in een huis met andere jongeren. Pedagogisch medewerkers kunnen je helpen om nieuwe vaardigheden te leren en je leven op orde te krijgen. Er is aandacht voor wie jij bent, waar je tegenaan loopt en voor wat jij met je leven wilt. 


 

Als de opvoeding thuis teveel problemen geeft, kunnen jongeren soms niet meer bij hun ouders wonen. Met de leefgroepen oudere jeugd biedt TriviumLindenhof hulp en een tijdelijke woonomgeving aan jongeren en begeleiding aan de ouders thuis.

 

Wat houdt het in?
Leefgroepen bieden een tijdelijke woonomgeving aan jongeren die problemen hebben met hun gedrag en ontwikkeling. Daarnaast bieden zij hulp bij het verbeteren van de gezinssituatie, zodat het contact tussen ouders en jongere verbetert en thuis wonen weer mogelijk is. Als dit niet het geval is helpen we de jongere op weg naar zelfstandig wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

leegpixel

Overdag ga je naar school of werk en ’s avonds of in het weekend kun je sporten, werken in een bijbaantje of afspreken met vrienden of familie. Om je goed te begeleiden krijg je een eigen mentor. Samen maak je plannen en afspraken.

Voor wie is het?
Voor jongeren van 12 jaar en ouder die sociale-, emotionele- of gedragsproblemen hebben of ernstige problemen hebben in de omgang met hun ouders.
Er zijn, afhankelijk van de leeftijd en de problemen die er spelen, verschillende behandelgroepen, elk met een eigen aanpak.

 

Voor jongeren: Hoe we jou helpen?
Je komt te wonen in een huis in een gewone woonwijk met andere jongeren. Er is een programma met vaste momenten om samen te eten of leuke activiteiten te doen. Je kunt vaardigheden leren zoals koken, leren omgaan met geld, leren hoe je omgaat met volwassenen of hoe je vrienden maakt. Overdag ga je naar school of werk en ’s avonds of in het weekend kun je sporten, werken in een bijbaantje of afspreken met vrienden of familie. Om je goed te begeleiden krijg je een eigen mentor. Samen maak je plannen en afspraken.

 
We helpen jou en je ouders bij het weer naar huis gaan of, als dat niet mogelijk is, bij het op jezelf gaan wonen. Ook dan helpen we je om het contact met je ouders zo positief mogelijk te houden.

 

Voor ouders: Hoe wij u helpen?
Voordat de hulp begint maken we een hulpverleningsplan. Hierin leggen we de doelen vast, beschrijven we de duur van de hulp, wat we van u verwachten en welke ondersteuning we daarbij bieden.

 

Een ambulant hulpverlener ondersteunt u met gesprekken om de relatie met uw kind en eventueel andere nog thuiswonende kinderen te verbeteren. Als het doel is dat uw kind weer thuis komt wonen zal de ambulant hulpverlener u helpen anders met elkaar te leren omgaan. Als uw kind zich voorbereidt op zelfstandig wonen, wordt met u gekeken hoe u in de nieuwe situatie een beter contact met uw kind kan opbouwen.

 

Hoe lang duurt de hulp?
Dat loopt sterkt uiteen. Soms gaan jongeren na een half jaar weer naar huis, soms duurt dat langer. Als een jongere niet naar huis gaat, kiezen we voor een vorm van hulp waarbij toegewerkt wordt naar zelfstandig wonen.  

 

 

 


 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van de locaties voor de leefgroep oudere jeugd. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiebezoek.

leegpixel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

Deel dit artikel