Medewerkers en bestuur

 

Bij TriviumLindenhof werken mensen met uiteenlopende kennis en vanuit verschillende vakgebieden intensief samen. Het gaat ondermeer om behandelcoördinatoren, pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverleners. Het ondersteunend personeel draagt vanuit de eigen inbreng bij aan een optimale hulpverlening. Missie, visie en ondersteunend beleid krijgen zo hun volle betekenis: integratie in hoofd, hart en handen bij alle medewerkers.

TriviumLindenhof biedt een plezierige werkomgeving, waarin verdere professionalisering en innovatie bijdragen aan een boeiend, afwisselend en uitdagend arbeidsperspectief.

 

Medewerkers van TriviumLindenhof gaan op een respectvolle wijze met cliënten en met elkaar om. Daarom hebben we een Gedragscode, die voor alle medewerkers geldt. Nieuwe medewerkers krijgen de gedragscode bij de start van hun dienstverband uitgereikt. Het personeel kan terecht bij een vertrouwenspersoon.

 

De bestuurder van TriviumLindenhof is de heer Arno Lelieveld, RC. BestuurderArnoLelieveld lowres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel