Medezeggenschap cliënten

TriviumLindenhof vindt medezeggenschap van haar cliënten erg belangrijk. Om onze cliënten een goed platform te kunnen bieden hebben we een aantal verschillende initiatieven ontwikkeld. Hieronder zullen na de actuele informatie de Centrale Cliëntenraad (zie flyer); de jongerraden; de bezoeken van de managers aan de locaties en de digitale raadpleging verder toegelicht worden.

 

Mailadressen raden

Centrale Cliëntenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jongerenraad Rotterdam Rijnmond e.o.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jongerenraad Drechtsteden e.o.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Fusie 2018 - Enver

Op 1 januari 2018 is de fusie tussen Stek Jeugdzorg, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof een feit. Onder de naam Enver gaan zij dan als 1 organisatie verder. Om de fusie zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er veel input gevraagd van zowel de medewerkers als ook de cliënten. De cliënten worden vertegenwoordigd door de leden van de cliëntenraad en de jongerenraden. Het is dus belangrijk dat deze ook input krijgen van de cliënten. Want zonder input, kan de raad niet goed de stem/ mening van iedereen vertegenwoordigen. Dus: heb je vragen, feedback of advies voor de organisatie(s), laat het de cliëntenraad en jongerenraden weten! Dit kun je doen door een mail te sturen (de mailadressen staan hierboven vermeld).

 

Behalve alle medewerkers, locaties en het bestuur, gaan ook de verschillende cliëntenraden en jongerenraden fuseren. Hierover zijn wij al in gesprek met o..a. de andere raden en hebben wij al een voorstel gedaan voor een nieuwe opzet. Deze zal verder uitgewerkt worden door een externe persoon, die met ons gezamenlijk gaat kijken hoe de cliënten het beste vertegenwoordigd zijn in de nieuwe organisatie Enver.

 

Verschillende initiatieven cliëntenmedezeggenschap

Hieronder staan de huidige vormen van cliëntenmedezeggenschap binnen TriviumLindenhof beschreven. Met de aanstaande fusie van 1 januari 2018 (tussen Stek Jeugdzorg, FlexusJeugplein en TriviumLindenhof), zal deze samenstelling enigzins veranderen. Mochten de definitieve plannen bekend zijn, dan zal hier verdere informatie gegeven worden.

  • Centrale Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad bestaat uit (oud-)cliënten (of hun vertegenwoordigers) die graag willen meedenken en meepraten over TriviumLindenhof. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van alle (oud-)cliënten die in behandeling zijn of zijn geweest bij TriviumLindenhof. De cliëntenraad legt adviezen voor aan de Raad van Bestuur. Ook kan zij aan de Raad van Bestuur informatie vragen. De informatie en het advies hebben te maken met beleidszaken (op locatieoverstijgend niveau) van TriviumLindenhof. Daarnaast bespreekt de cliëntenraad onderwerpen die zij naast het beleid zelf erg belangrijk vindt.

De centrale cliëntenraad komt maandelijks bijeen, afwisselend in aanwezigheid van de bestuurder. De bijeenkomsten vinden plaats op het Centraal Bureau van TriviumLindenhof in Rotterdam. Interesse? Voor aanmelden zie de flyer.

  • Jongerenraden

Binnen TriviumLindenhof zijn er 2 jongerenraden actief. Sinds januari 2014 is er in de Drechtsteden een jongerenraad. Deze heeft om de week een bijeenkomst en zijn daarbuiten ook erg actief. Zo worden zij uitgenodigd voor projecten door o.a. JSO en gemeenten, maar ook intern.

Gedurende het jaar 2014 heeft er bij de jongerenraad in de Drechtsteden een jongere uit de regio Rotterdam (tevens lid van de CCR)  ‘meegelopen’, om te kijken naar het reilen en zeilen binnen deze jongerenraad. De informatie en inspiratie daarvan kon ze meenemen voor het opstarten van een jongerenraad in de regio Rotterdam en omstreken. Deze is ondertussen ook actief (sinds december 2014). Deze raad komt 1 keer per maand bij elkaar.

  • Digitale raadpleging

In de toekomst zal steeds vaker gebruik worden gemaakt van digitale middelen om cliëntenmedezeggenschap te bevorderen. Hierbij valt te denken aan online enquêtes, digitaal vergaderen en het gebruik van email. Hoe de vormgeving en het gebruik hiervan er precies uit komt te zien wordt op dit moment nog verder uitgewerkt binnen de organisatie.

 

Klacht- en Tuchtrecht binnen de Jeugdhulpverlening

Sinds 2013 registreren jeugdzorgwerkers zich binnen het beroepsregister. Dit beroepsregister is ondergebracht bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Daar komt bij dat er samen met het beroepsregister ook een beroepscode is gemaakt en dat er tuchtrecht is ontwikkeld. In dit stuk willen wij u kort uitleggen wat dit voor u betekent.beroepscode plaatje

   

De jeugdzorgwerkers dienen hun kennis altijd up-to-date te houden (door opleidingen, cursussen en dergelijke). Dit is vereist om geregistreerd te blijven. Daarnaast zijn ze door zich te registreren, overeengekomen dat ze altijd zullen handelen volgens de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Deze code is geen handleiding met precieze richtlijnen of een ‘receptenboek’, maar beschrijft de beroepsnormen die voor professionals in de jeugdzorg gelden

Tevens is voor de sector Jeugdzorg het tuchtrecht ontwikkeld. Binnen het tuchtrecht kunnen jeugdzorgwerkers door het tuchtcollege getoetst worden, of zij volgens de beroepscode gehandeld hebben en waarom zij er eventueel van afgeweken zijn.

 

Dat brengt ons bij het volgende punt: waar kunnen cliënten terecht als ze een klacht hebben?

Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden. Allereerst kunt u (als praten niet geholpen heeft) handelen volgens de klachtenregeling  van TriviumLindenhof. Als u wilt, kunt u hierbij steun vragen van de vertrouwenspersoon van het AKJ.

Daarna of daarnaast is er de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij het tuchtcollege. Dit kunt u doen als u het idee heeft dat de jeugdzorgwerker niet volgens de beroepswaarden (zoals vastgelegd in de beroepscode) heeft gewerkt of gehandeld. De klacht dient u dan in bij het College van Toezicht (CvT) van de NVMW (Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers). Het College van Toezicht bepaalt eerst of de klacht als ontvankelijk wordt gezien, voor zij er verder mee gaan. Kortom: ze kijken of het daadwerkelijk om een klacht gaat met betrekking tot het onjuist handelen binnen de beroepscode.

 

Al het bovenstaande is samengevat in de folder 'Klacht- en Tuchtrecht'. Hier vindt u de digitale versie. Een papieren versie zal t.z.t. ook gepubliceerd worden.

 

Mochten er nog dingen onduidelijk zijn, m.b.t. klacht- en tuchtrecht binnen de jeugdhulp, dan kunt u contact opnemen met een medeweker van TriviumLindenhof, of de vertrouwenspersoon. Ook kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zij kunnen u dan ook verder helpen.


Vacature Centrale Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is per direct op zoek naar twee nieuwe leden! Klik hier voor de vacature informatie en contactgegevens. 

Deel dit artikel