Tijdens de 7e editie van het Gemeente Debat van 9 mei 2012, georganiseerd door de Blommensteingroep, passeerden tal van oplossingsrichtingen omtrent het vormgeven van de transitie door gemeenten en al genomen maatregelen de revue; van schaalvergroting, samenwerking en professionalisering van ambtenaren tot het aanpassen van de interne organisatie en meer overlaten aan de burger. De belangrijkste gedachtewisselingen zijn te lezen in de publicatie van het Gemeentedebat 2012.

Op 5 april 2012 vierde de afdeling Ambulante Hulpverlening in Dordrecht en Gorinchem het

10-jarig bestaan van de hulpvorm Diabolo.

Dit werd gevierd met een borrel en een spetterende video- en rappresentatie van 3 jongeren die samen met een Diabolo ambulant hulpverlener  3 maanden aan dit project hebben gewerkt. De rap is voor hen een vorm om hun emoties en gedachten over de Diabetes te kunnen uiten en dit aan de buitenwereld te tonen; het geeft weer wat de diabetes met hen doet, wat het voor hen inhoudt, en welke impact het op hun leven heeft....

Aanwezig waren de ouders en vrienden van de jongeren, het team Diabolo, casemanagers van BJZ, en de kinderpsycholoog uit het Albert Schweitzer ziekenhuis en collega ambulant hulpverleners. Men vond het ontroerend en mooi om te zien welke prestatie deze jongeren hebben geleverd en hoezeer zij deze kans hebben gebruikt om zich over de diabetes te kunnen uiten. Met veel plezier hebben de jongeren aan hun project gewerkt en ze waren zienbaar trots toen ze dit eindresultaat aan iedereen mochten laten zien; en zo ook was iedereen enorm trots op hen! Lees ook de tekst van de rap over diabetes.

 

In de komende jaren wil het Diabolo team zich verder gaan ontwikkelen en uitbreiden; nu vindt de hulpverlening alleen nog plaats in Zuid Holland Zuid, maar het Diabeter medische/psychologisch team uit Rotterdam (gevestigd op de Haringvliet) heeft aangegeven ook graag met Diabolo van TrivumLindenhof samen te gaan werken. Een kennismaking heeft al plaatsgevonden en het was erg leuk om in gesprek te zijn met zo'n enthousiast team. Nu is het tijd voor verdere concrete stappen om de samenwerking te gaan vormgeven.

Hopelijk hebben we meer collega's enthousiast gemaakt voor deze hulpverleningsvorm, voor vragen erover en nieuwe ideeën neem contact met ons op!

 

Een korte terugblik op het ontstaan van Diabolo: Op 1 april 2002 startte het project Diabolo; een initiatief tussen ziekenhuizen in Gorinchem (Beatrixziekenhuis) en Dordrecht (Albert Schweitzer ziekenhuis) en de hulpverlening van Trivium.

Het initiatief kwam vanuit de vraag, nadat medisch kindertehuis KINABU in Zeist hun residentiële groep voor kinderen met Diabetes ging sluiten, en er wel behoefte was om de kinderen en hun gezinnen psychosociale hulp te bieden (voor de lastige dingen zoals de impact van de diabetes op het kind en gezin, hoe ga je om gaat met je diabetes, hoe ga je om met je gevoelens, acceptatieproces begeleiden). Diabolo werd opgericht, als eerste ambulant project in Nederland, om zo ook met kind en gezin in de thuissituatie hiermee aan de slag te kunnen en groepstrainingen voor kinderen en oudertrainingen.

In 2005 ging het projectstatus eraf en werd Diabolo een onderdeel van de Ambulante Gezinsbegeleiding.
Na 2005 werd de doelgroep van Diabolo ook breder, door ook hulp te bieden aan kinderen die een chronische ziekte hebben zoals astma, allergieën en hulp aan kinderen met overgewicht.

 

Op 9 mei 2012 heeft een conferentie van de Blommensteingroep plaatsgevonden omtrent de transitie Jeugdzorg. Arno Lelieveld, bestuurder van TriviumLindenhof, heeft hier een bijdrage aan geleverd omtrent onder meer 'Vitale Coalities'.

Het is inmiddels 18 jaar geleden dat ik stageliep in een leefgroep behandeling. Ik weet het nog goed, geweldig vond ik het en de kinderen ken ik nog allemaal, stuk voor stuk, ook de kinderen die later in mijn groep kwamen wonen.

Soms kom ik kinderen van toen tegen in de stad. De meeste van ze zijn goed terecht gekomen en er is voor mij geen mooiere bevestiging dat mijn werk zin heeft dan dat. Nu, zo’n 18 jaar later, vind ik het nog steeds het mooiste beroep dat er is. Waarom? Wat is er mooier dan om iets bij te kunnen dragen aan het geluk en bestaan van een ander?! Om te zien dat iemand goed terecht gekomen is, mede dankzij mijn inzet?!

 

Hoe ziet een jeugdzorgjongere de jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorgmedewerker zoal gedurende zijn of haar werkweek? Wat zijn opvallende projecten en welke getallen gaan er in de jeugdzorg om? Je leest het op www.ditisjeugdzorg.nl . De Nederlandse Jeugdzorg heeft deze website ontwikkeld om verhalen uit de jeugdzorg voor het voetlicht te brengen, die niet altijd de weg naar het grote publiek vinden. In Rotterdan wordt de website ondersteund door BJZ en een aantal organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp, waaronder ook TriviumLindenhof. Ook binnen TriviumLindenhof zullen we nagaan of er mooie verhalen zijn die op de website kunnen worden geplaatst. Lees ook het persbericht over deze nieuwe site!