Donatie Lemniscaat TriviumLindenhof1Vandaag overhandigde Jean-Christophe Boele van Hensbroek, directeur van uitgeverij Lemniscaat, de eerste serie boeken aan kinderen van een dagbehandeling in Vlaardingen. Deze kinderen doen mee aan het project Buitenkans, een initiatief van Stichting Hoedje van Papier (bekend van de VoorleesExpress) en TriviumLindenhof. Tijdens het project worden kinderen die om uiteenlopende redenen hulp ontvangen bij TriviumLindenhof, voorgelezen door een vrijwilliger van Stichting Hoedje van Papier. En nu dus ook uit boeken die zijn gedoneerd door Lemniscaat!

 

 

Puzzelstuk hoofdGgz-instelling Yulius ondersteunt sinds kort de gezinshuizen van TriviumLindenhof. Deze pilotsamenwerking past binnen de ambitie de zorg zo veel mogelijk te ‘ontschotten’.

 

Het doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat de kinderen in de gezinshuizen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien en dat hun behandeling kan worden verkort.

 

 

beraadDe aanbieders van jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het TransformatieBeraad Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. In dit overleg proberen organisaties gezamenlijk nieuwe oplossingen voor actuele problemen te vinden.

 


Andre RouvoetAndré Rouvoet, voormalig minister voor Jeugd en Gezin en huidig voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, is sinds kort voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van TriviumLindenhof. In een interview op Voordezorg.net legt hij uit waar de RvT zich mee bezighoudt.

 

‘Als we investeren in jeugdbeleid dan heeft dat een grote maatschappelijke opbrengst. [...] je [kunt] daarbij denken aan financiële besparingen, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving en uitkeringen. Maar die financiële besparingen zijn secundair, niet leidend. De opbrengst is allereerst het welzijn van de jongeren zelf.'

Saskia MiriyemDoor de Week van Het Vergeten Kind en alle aandacht voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, was er vanuit verschillende media ook veel interesse voor TriviumLindenhof en speciaal haar gezinshuizen. Zo stond er o.a. een interview met gezinshuisouder Saskia op VROUW.nl en gaf gezinshuisouder Caroline een realistisch beeld van haar werk op Babybytes.nl.