Arno LelieveldHoewel het een zeer plezierig en spannend moment was, was het beslist geen grap. Op 1 april 2017 zijn TriviumLindenhof, Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein bestuurlijk gefuseerd. Dat betekent dat de drie stichtingen vanaf dat moment hetzelfde bestuur hebben. Dat bestuur heet 'stichting Enver' en Enver wordt bestuurd door de vier bestuurders die voorheen TriviumLindenhof, Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein bestuurden. De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2018 de drie stichtingen opgaan in Enver en daarmee ook in juridische zin samensmelten.

 

Plezierig, omdat we zeker weten dat het op de eerste plaats voor kinderen, jongeren en gezinnen een goede zaak is. Plezierig, omdat het uiteindelijk ook voor de mensen die het werk doen, zal leiden tot een betere ondersteuning en sterkere positie. En plezierig omdat ook de samenwerking met gemeenten, andere zorgaanbieders, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierdoor zal floreren. We kunnen onze krachten nu nog makkelijker bundelen en richten op dat wat er echt nodig is.

 

Maar ook spannend. Zo'n fusie tussen drie stichtingen is geen sinecure. Zelfs niet als de doelstellingen en ambities zo helder en zuiver zijn. Het blijft mensenwerk. Dat geldt voor de bestuurders die nu met elkaar in een team zitten. Dat geldt voor managers en medewerkers van stafdiensten die nu hun werk en functies gaan samenvoegen. En misschien geldt het nog wel het minst voor de collega's in het primaire proces, die al vrij intensief met elkaar samenwerkten.

 

Voor wie we dit fusieproces juist  niet spannend willen laten zijn, zijn de kinderen, jongeren en gezinnen, en ook gemeenten en partners. We willen dat zij er geen last van ondervinden en vooral de voordelen zullen ervaren.

 

Het ontwikkelen van Enver doen we zo veel mogelijk samen met alle collega’s. We vragen hen om mee te denken over hoe de nieuwe organisatie er uit kan zien en georganiseerd kan zijn. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten en treffen we elkaar ook online om thema’s  als missie, visie, strategie, inhoud, professionalisering, innovatie, ondersteuning, structuur, cultuur en leiderschap te bespreken. De centrale vraag blijft hoe we kinderen, jongeren en gezinnen die dreigen vast te lopen in hun groei en ontwikkeling het beste kunnen helpen.

 

Persoonlijk vind ik de ontmoetingen en inzichten die dat oplevert erg inspirerend en motiverend. Wat een fantastische mensen heeft Enver tot haar beschikking. Het maakt me trots om hier deel van te zijn en vastberaden om er een succes van te maken.

 

Het overheersende beeld dat ik in de afgelopen maanden heb gekregen van de collega's van TriviumLindenhof, Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein, is dit:
Het allerbelangrijkste dat de mensen van Enver willen bereiken, is herstel van het gevoel van eigenwaarde bij jonge mensen. Het meest betekenisvolle dat zij hiervoor kunnen inzetten, is zichzelf. Natuurlijk werken ze vanuit hun ervaring en kennis en maken ze gebruik van hulpmiddelen en elkaar, maar uiteindelijk gaat het om hun persoonlijkheid en hun mens zijn. Dat is de basis waarmee zij werken aan sterke sociale verbindingen en netwerken rond kinderen, jongeren en gezinnen. Want om talent te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving zijn stimulerende en authentieke verbindingen noodzakelijk. En laat dat nu net in wederkerig causaal verband staan met het hebben van een goed gevoel van eigenwaarde!

 

Klinkt goed hè?

 

Arno Lelieveld

 

Foto: Kathalijne van Zutphen

Deel dit artikel