observatie-diagnostiek-2013-2

Observatiediagnostiek 0 - 18 jaar

 

Wilt u weten wat er precies aan de hand is met uw zoon of dochter en wilt u een advies over welke hulp het beste aansluit bij uw kind en uw gezinssituatie? Met Observatiediagnostiek krijgt u een compleet beeld van uw kind en een advies op maat.

 

Wat houdt het in?
Observatiediagnostiek is een programma dat binnen 6 tot 12 weken wordt uitgevoerd en antwoord geeft op de vraag wat er nodig is voor uw zoon of dochter en voor uw gezin. Het programma wordt altijd gecombineerd met een verblijf van enkele dagdelen op een locatie voor dagbehandeling of met een dag- en nacht verblijf op een 24-uurs locatie.

leegpixel

Door middel van gesprekken, observaties en onderzoek worden de problemen, mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en het gezin in beeld gebracht en beschreven.

 
Het programma kan bestaan uit de volgende onderzoeken:

  • Anamnese (voorgeschiedenis van de ontwikkeling/levensloop);
  • Observatie van de jeugdige in de behandelgroep, spelobservatie, psychomotore observatie;
  • Screening van het functioneren aan de hand van testmateriaal, niveaubepalend onderzoek;
  • Gezinsobservatie, onderzoek naar de pedagogische vaardigheden van de ouders en het functioneren van de jeugdige thuis;
  • Ouder/kind interacties (o.a. met gebruik van VIB opname);
  • Onderzoek naar het functioneren op school of dagverblijf;
  • Zo nodig kinderpsychiatrisch consult (GGZ), psychologisch onderzoek (GGZ), medisch consult (kinderarts), logopedisch onderzoek.

 

Voor wie is het?
Observatiediagnostiek is een programma voor kinderen en jongeren tussen nul en achttien jaar. Als  na het basisonderzoek door het wijk- of jeugdteam nog niet duidelijk is wat er aan de hand is en welke hulp het beste aansluit, kan dit programma worden ingezet.

 

 

Wat is onze werkwijze?

Door middel van gesprekken, observaties en onderzoek worden de problemen, mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en het gezin in beeld gebracht en beschreven. Zonodig worden er specialisten ingezet, zoals een logopedist, speltherapeut, psychiater of kinderarts.

 

Op basis hiervan wordt een behandeladvies gegeven over de in te zetten zorg. Het advies wordt met ouders en jeugdige besproken. Hierna wordt er met u gekeken welke instelling het behandeladvies het beste kan uitvoeren.

 

Hoe lang duurt de hulp?
Observatiediagnostiek duurt zes tot maximaal twaalf weken.

 

 


 

 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met TriviumLindenhof voor meer informatie. U kunt hier ook een afspraak maken voor een vrijblijvend oriƫntatiebezoek.

 

leegpixel

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via een wijkteam of jeugdteam in uw gemeente, een huisarts, medisch specialist of via Jeugdbescherming.

 

Lees meer over de aanmeldprocedure.

 

Deel dit artikel