Onze missie en visie op hulp

 

We werken vanuit de missie dat zoveel mogelijk kinderen normaal opgroeien. Voor ons betekent dat: opgroeien tot volwassenen die volwaardig en zo zelfstandig mogelijk meedoen. En dat binnen vele waarden en normen.

 

In de kern is ons werk het verlenen van opvoedkundige diensten aan kinderen en hun opvoeders als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. Omdat de veiligheid van het kind in het geding is of omdat er tijdelijk of langdurig extra zorg nodig is. Zo kort als mogelijk, zo lang en intensief als nodig. Voorop staat dat opvoeders geholpen worden hun kinderen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden

 

 

Deel dit artikel