Privacy en klachtenregeling

 

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens leggen we vast in het cliëntdossier. Voor de bescherming van de privacy bestaan wettelijke regels, waaraan TriviumLindenhof is gehouden. De afspraken hierover hebben we vastgelegd in een reglement.

 

Bij de start van de hulp ontvangt u een informatiemap waarin u dit kunt vinden. In deze map zit ook een klachtenregeling voor het geval de hulp niet goed verloopt en informatie over de cliëntenraad voor cliënten die actief betrokken willen zijn bij TriviumLindenhof.

 

U kunt het document 'Privcayreglement' ook hier downloaden (PDF, 205 Kb).

Onze Klachtenregeling vindt u hier (PDF, 142 Kb)

Deel dit artikel